Terms and conditions

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Ebook Leuqarte, LLC ("Ebook Leuqarte"). W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Ebook Leuqarte. Ebook Leuqarte oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie, Tobie, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współtwórcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.


ROZDZIAŁ 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwalaj na korzystanie z tej witryny dowolnej z Twoich nieletnich osób na Twoim utrzymaniu.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz naruszać żadnych praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich) podczas korzystania z Usługi.

Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o niszczycielskim charakterze.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.
ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.
CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Każde poleganie na materiałach w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności są nieaktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ROZDZIAŁ 4 - RACHUNKI

Aby móc korzystać z niektórych funkcji Witryny lub Usług, należy zarejestrować konto w Firmie („Konto”) i podać określone informacje o sobie, zgodnie z monitem w formularzu rejestracyjnym Witryny. Oświadczasz i gwarantujesz, że: (a) wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które przesyłasz, są zgodne z prawdą i dokładne; oraz (b) zachowasz dokładność takich informacji. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do swojego Konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim Koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Firmę o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieautoryzowanego użycia Twojego konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Firma nie może i nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do powyższych wymagań.
ROZDZIAŁ 5 - WARUNKI PŁATNOŚCI

Za każdą subskrypcję zamówioną w Witrynie zgadzasz się zapłacić cenę mającą zastosowanie do Produktu w chwili złożenia zamówienia („Cena Produktu”), opłaty za dostawę wybranej usługi dostawy („Opłaty za dostawę”), oraz wszelkie obowiązujące podatki (zdefiniowane poniżej). Jeśli zamówisz subskrypcję Produktu (na okres miesięczny lub na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy), która odnawia się automatycznie („Subskrypcja”), zgadzasz się zapłacić odpowiednią Cenę Produktu, Opłaty za dostawę, i podatki po każdej dacie automatycznego odnowienia, aż do zakończenia subskrypcji zgodnie z instrukcjami w Witrynie. Twoja następna data rozliczenia zostanie wyświetlona na stronie Twojego konta dla każdej aktywnej subskrypcji (data „Odnowienie dnia”). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu naszego rozliczenia, w szczególności, jeśli Twoja Metoda płatności nie została pomyślnie rozliczona, wystąpią nieprzewidziane opóźnienia, które utrudniają nam wysyłkę Twojego produktu lub nastąpią zmiany na Twoim koncie lub Subskrypcjach. Należy również pamiętać, że jeśli Twoja Subskrypcja obejmuje obniżoną cenę produktu w okresie promocyjnym, po wygaśnięciu okresu promocyjnego Twoja Subskrypcja zostanie odnowiona po pełnej cenie produktu. W związku z tym, jeśli kupisz subskrypcję, do czasu zakończenia subskrypcji zgodnie ze wskazówkami na tej stronie, niniejszym upoważniasz, zgadzasz się i wyrażasz zgodę na automatyczne rozliczanie przez Firmę karty kredytowej przesłanej w ramach procesu zamówienia za takie należne kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszystkich podatków (innych niż podatki oparte na dochodach Firmy), opłat, ceł i innych opłat rządowych oraz wszelkich powiązanych kar i odsetek, wynikających z zakupu Produktu („Podatki”), które nie zostały potrącone przez Firmę , w tym między innymi wszystkie produkty zakupione w ramach zaktualizowanej subskrypcji. Żadne płatności nie podlegają zwrotowi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w tym dokumencie). Nie ograniczając innych środków, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty za zwłokę za wszystkie zaległe płatności w wysokości mniejszego półtora procent (1,5%) miesięcznie niezapłaconego salda lub najwyższej stawki dozwolonej przez prawo. Zgadzasz się pokryć wszystkie koszty windykacji, honoraria prawników i koszty sądowe związane z windykacją zaległych kwot.


INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy przesyłać na adres [email protected].